Ruimen van septische putten of beerputten

De septische put of beerput

Meer en meer worden toiletten rechtstreeks aangesloten op het rioleringsnetwerk. Toch hebben vele woningen nog een septische put of beerput. Dit is ook geen overbodig iets! Door de lange afstand treden veel meer verstoppingen op bij rechtstreeks aangesloten rioleringen! De septische put dient ervoor het afvalwater van de toiletten te zuiveren. 

Hoe werkt nu een septische put of beerput?
Doordat het afval van de lucht is afgesloten ontstaat een bacterieel rottingsproces dat bijna de helft van de massa afval afbreekt. Dit resulteert in een dikke materie die langzaam naar de bodem van de put zinkt, en een klare vloeistof die afgevoerd wordt via de overloop naar de riolering. Bovenop de klare vloeistof ontstaat een vaste materie die een soort van korst vormt. Afhankelijk van de hoeveelheid afval, de grote van de put en het gebruik van de toiletten moet de put op regelmatige tijdstippen worden geledigd. Bij hoge belasting kunnen putten tot 2 à 3 maal per jaar moeten worden geruimd. Bij gewone belasting varieert dit tussen de 1 à 5 jaar.