Wat doen we met het afval?

Het afval uit beerputten, aalputten of septische putten wordt afgeleverd bij de waterzuiveringsinstallaties. Dit wordt in een bekken of stepscreen gepompt die tijdens de mechanische zuivering het grofvuil uit het afvalwater verwijderen. Daarna volgt een biologische zuivering. Tijdens dit proces worden door toevoeging van bacteriën en zuurstof alle andere kleine afvaldeeltjes opgelost. Het uiteindelijk gezuiverde water vloeit terug in de waterlopen, het is echter niet drinkbaar maar kan wel nog verder worden verwerkt tot drinkbaar water. Dit hele proces duurt ca. 24u. De materie die uit vetputten, aardappelputten en vetvangers wordt gehaald gaat eveneens naar een gespecialiseerd verwerker. Een deel van deze stoffen wordt verwerkt tot biobrandstoffen voor de industrie.

Bekken

Stepscreen

Ook moet op regelmatige basis de afvaltank van de vrachtwagen worden proper gemaakt. Eenmaal aangekomen bij de verwerker wordt de tank gekipt, de achterklep opengemaakt en volledig gereinigd door middel van hoge druk.