Ruimen en reinigen van vetputten, aardappelputten en vetvangers

Vetputten, aardappelputten en vetvangers

Een vetafscheider wordt geplaatst tussen de aansluiting op de straatriool en het lozingspunt van de desbetreffende locatie. Het betreft hier meestal de keukenriolering.  Het afvalwater dat is verontreinigd met dierlijke en plantaardige vetten wordt door de vetafscheider geleid.

Een vetput scheidt het vet van het water. De werking berust op het principe dat vet op water blijft drijven. Dit komt doordat vet lichter is dan water.  Over het algemeen is de put voorzien van meerdere compartimenten. Eén voor het bezinken van de zwaardere slibdelen en één waar het vet kan opdrijven. Op het einde komt het schone water onderin te zitten waar het via een doorgang naar de straatriool kan stromen. Het vet dat achterblijft stroomt dus niet mee het riool in en kan daar geen verstoppingen veroorzaken.Deze putten tref je aan in slagerijen, restaurants, bakkerijen, enzovoort...