Ruimen en reinigen van zuiveringsputten

Zuiveringsinstallaties

Deze putten worden vaak geplaatst waar het afvalwater nog niet op het rioleringsnetwerk is aangesloten en nog in de beek vloeit.  Hoewel het lijkt of er onoverzichtelijk veel verschillende systemen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater voor zuivering van huishoudelijk afvalwater (IBA) op de markt zijn, werken ze allemaal volgens hetzelfde basisprincipe: het actief slibsysteem.

In de voorbezinker (deel 1) wordt de grovere vervuiling uit het water gehaald. Vervolgens stroomt het water naar de eigenlijke zuivering (deel 2) waar door toevoeging van zuurstof de bacteriën hun werk uitvoeren. In de nabezinking (deel 3) worden bezinkbare deeltjes verwijderd.
Er wordt aangeraden de voorbezinker op regelmatige basis te laten ledigen om de goede werking te bevorderen.